Brantho Korrux  Rostschutz Menninge

Brantho-Korrux “Rostschutz-Menninge”

Uitstekend geschikt als roestwerende en vullende grondlaag, ook op hand ontroeste oppervlakken.
Een universeel en betrouwbaar product voor ambachtelijke verwerking.
Product met verminderde emissie voor gebruik in open gebieden.
Geen classificatie (geen gevarensymbool) volgens GefstoffV.

PVC-vrije combinatie van natuurlijke en synthetische harsen
Milieuvriendelijk, loodvrije, zink- en chromaatvrije roestwerend pigmenten en barrière pigmenten.
Aromaat / Xyleenvrije oplosmiddelen, deels uit vernieuwbare grondstoffen.
Hoog rendement door hoge vaste stof, goede hechting, universeel overschilderbaar.
Ideaal voor ambachtelijke verwerking.

Ondergrond/toepassing

IJzer en staal constructies, ontvet en vrij van roestkorsten, walshuid en loszittende coatings. Handontroeste oppervlakken (St 2), nat gestraalde ondergronden en vastzittende vliegroest zijn geschikt. Zeer goede hechting op bestaande coatings.
Corrosiewering voor objecten en constructies in landelijke, stedelijke, industriële en maritieme gebieden.
Voor nieuwbouw, onderhoudswerken, voertuigen, machines, voertuigcomponenten, transportwagens, staalconstructies enz

Vaste stof: 56% vol. / 75% gew.
Verbruik: 9 m² p/ltr bij een droge laagdikte van 60 μm
Stof droog: 30 min
Verwerking temp: -10°C / +30°C

Verkrijgbaar in: 750ml, 5 liter en 19 liter verpakking

Verwerking:

kwastrollerspuit

De uitgebreide beschrijving staat in het productblad