Privacy policy & Cookiebeleid

Privacy policy

De website www.hollandcoating.nl en bijbehorende sub domeinen staan onder beheer van Holland Coating BV. Hier na te noemen Holland Coating. Bepaalde gegevens die worden verkregen via één of meer bezoeken aan deze website worden opgeslagen. De gegevens worden strikt vertrouwelijk bewaard en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De gegevens die u aan Holland Coating verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. Holland Coating gebruikt uitgebreide beveiligingstechnieken om aantasting of verlies van informatie te voorkomen. Bijvoorbeeld door een SSL certificaat, SSL staat letterlijk voor Secure Sockets Layer wat betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en een internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden.

Op www.hollandcoating.nl worden bezoekgegevens bijgehouden, door gebruik te maken van het contact formulier. Door uw persoonsgegevens achter te laten geeft u Holland Coating het recht om u via e-mail, telefoon of post te informeren over haar producten en diensten.

Betrokkenen hebben het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van hun eigen persoonsgegevens uit onze administratie. Op basis van een daartoe strekkend en gedetailleerd verzoek zullen de gegevens van een geregistreerde bezoeker uit de database verwijderd worden.

Holland Coating is gerechtigd de inhoud van de Privacy policy te wijzigen door aanpassing van de tekst op de website. Bezoekers worden daarvan niet op de hoogte gesteld.

Cookiebeleid

Analytische cookies (Google Analytics tracking cookies) worden gebruikt om het gedrag van grote aantallen bezoekers – anoniem – te analyseren, met als doel inzicht te krijgen in gedragsstromen en mogelijke verbeterpunten op de website. Bijvoorbeeld of websitebezoekers via hun mobiele telefoon anders door de website navigeren dan via een computer.

Verwerking persoonsgegevens

Holland Coating verwerkt persoonsgegevens als deze in het contact formulier worden ingevuld met als doel het informeren van klanten en geïnteresseerden over de producten en diensten van Holland Coating, alsook het verzenden van direct marketing-uitingen en daarbij het afstemmen van de inhoud van de communicatie op de persoonlijke voorkeuren van de bezoeker (profilering).

De persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de volgende wettelijke grondslagen:
Als de betrokkene toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld door het contact formulier in te vullen voor de aanvraag van een  informatiepakket, afspraak of advies. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de toestemming voor verwerking op basis van deze grondslag in te trekken.

Als het nodig is om een overeenkomst uit te voeren waar de betrokkene onderdeel van is. Bijvoorbeeld het informeren van (gebruikers bij) bestaande klanten over wijzigingen in het servicebeleid en ander zakelijk contact. Ook het uitvoeren van taken om een toekomstige overeenkomst te kunnen sluiten vallen hieronder, zoals het uitbrengen van een persoonlijke offerte. Om de overeenkomst uit te kunnen voeren dient van iedere klant altijd ten minste één persoon geregistreerd te staan als hoofdcontactpersoon.

In sommige gevallen worden ook (persoons)gegevens opgeslagen op basis van gerechtvaardigd belang. Dit kunnen bijvoorbeeld bedrijfsgegevens vanuit het openbare KvK register zijn, met als doel het in kaart brengen van de doelgroep.

Categorieën persoonsgegevens die kunnen worden opgeslagen zijn bijvoorbeeld NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en functie. Daarnaast kunnen bedrijfsgegevens op niet-persoonlijke basis worden opgeslagen, waaronder het vestigingsadres, algemeen e-mailadres, algemeen telefoonnummer, branche en aantal werknemers. Deze gegevens zijn altijd verkregen via openbaar beschikbare informatiebronnen, ofwel door middel van verstrekking door de betrokkene.

Persoonsgegevens worden niet zonder toestemming gedeeld met andere organisaties. Wel zijn er (internationale) organisaties die voor Holland Coating optreden als verwerker. Dit zijn bijvoorbeeld Google (website analytics), Brand Chemie (Fabriek) en transportbedrijven (vervoer producten). Al deze organisaties voldoen aan de internationale richtlijnen van de GDPR/AVG. Een verklaring hiervan kan worden opgevraagd via de websites van de betreffende partijen.

De bewaartermijn van persoonsgegevens verschilt. Persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan nodig is voor het kunnen uitvoeren van de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn opgeslagen, en zullen niet korter bewaard worden dan de wettelijk verplichting die voor sommige doelen geldt.

Meer over persoonsgegevens en de richtlijnen van de AVG vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming

Holland coating heeft geen functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld omdat dit hier niet toe verplicht is volgens de wet AVG.

Contact

Voor vragen over de privacy policy of het cookiebeleid kunt u contact opnemen met ons via info@hollandcoating.nl . Dit geldt ook voor het indienen van een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of dataportabiliteit en klachten.